Om Spår i skogen
15290
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15290,bridge-core-3.1.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Spår i skogen är ett undersökande dokumentärt scenkonstprojekt som vill utveckla höga natur- och kulturvärden i markerna kring en oskiftad by. Vi ställer frågor om människans relation till andra arter – hur är det möjligt att leva i samspel med naturen i ett samtida sammanhang?

Inventeringar och arbetsinsatser i skogen kommer att ske som evenemang i samarbete med lokala krafter och även innehålla kulturinslag. Dokumentation av processen blir grund för en scenkonstföreställning som ska turnera i landet.

Våra ekosystem har vuxit fram i ett samspel där växter, djur och människor tar vad de behöver och ger tillbaka återstoden. Sedan ungefär hundra år har människans levnadssätt satt balansen ur spel.

Överallt i skogen finns spår av mänsklig aktivitet i form av stenmurar, odlingsrösen, diken, rester av jordkällare och kulturväxter. Senare spår består av skräp, granplanteringar och markbearbetning.

Genom att försöka läsa spåren, både av andra arter och mänskliga lämningar, vill vi gå i dialog med platsen. Utifrån vad vi finner planeras åtgärder som gynnar biologisk mångfald och kulturhistoriska värden. Bara genom att bättre förstå våra sammanhang kan vi välja hur vi vill lämna den här platsen till framtiden. Kulturinslag längs vägen blir ett sätt att förgylla insatserna och besjäla platsen med något av det fina som människan också gör.

Spår i skogen är indelat i tre faser, som samtliga även innehåller kulturinslag:

● Inventering/planering

● Åtgärder: avverkning, hästkörning, naturvårdsinsatser

● Konstnärlig bearbetning/teaterföreställning

Spår i skogen vill omsätta insikten att människan är en del av allt levande i praktisk handling, och genom scenkonst möjliggöra för människor att uppleva den känslomässigt.

Projektet drivs av Teater Asoko under ledning av Emma Löfström, producent och Åsa Back, regissör.

Samarbetsparter:

Genom att försöka läsa spåren, både av andra arter och mänskliga lämningar, vill vi gå i dialog med platsen. Utifrån vad vi finner planeras åtgärder som gynnar biologisk mångfald och kulturhistoriska värden.

Bara genom att bättre förstå våra sammanhang kan vi välja hur vi vill lämna den här platsen till framtiden.